ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจทำฟันปลอม

หน้าหลัก ความรู้เบื้องต้น ผลงาน ภาพตัวอย่างฟันปลอม ติดต่อเรา

ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจทำฟันปลอม

ความจำเป็นในการใส่ฟันปลอม

1. บุคลิกภาพ
2. เคี้ยวอาหาร
3. ประคองฟันแท้ที่มีอยู่ไม่ให้ล้มซึ่งต้องขึ้นอยู่กับรูปเหงือกขอผู้ใช้เป็นหลักด้วย
    ปัญหาในช่องปากแต่ละคนก็ต่างกันถ้าเลื่อกใช้วัสดุไม่เหมาะกับตัวเอง
    จะมีปัญหาในการแก้ไขดังนั้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
4. เพื่อกันไม่ให้กระพุ้งแก้มย้อยเข้าไปจนทำให้เกิดปัญหาในการกัดกระพุ้งแก้ม
    เวลาใส่ฟันปลอม ทำให้เคี้ยวอาหารลำบาก
5.ช่วยกันฟันแท้ที่เป็นคู่สบกันยาวจนชนเหงือกและเกิดปัญหาเหงือกร่น
   คอฟันกร่อนจนทำให้ใส่ฟันปลอมลำบาก

ปัญหาที่ผู้ใช้ฟันปลอมแบบถอดได้เจอบ่อยและการแก้ไขเบื้องต้น

1.  เวลาในการทำพร้อมใส่และแก้ไขนาน
     R ต้องรู้สภาพในช่องปากของเราก่อน
2.  ความรับผิดชอบจากผุ้รับจ้างทำฟันปลอมหลังจากทำฟันปลอมให้แล้ว
     R ถามข้อมูลจากผู้ทำก่อนใส่และหลังใส่ให้แน่ใจก่อนค่อยตัดสินใจทำและจ่ายเงิน
     เมื่อเงินยังอยู่กับเราสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆก็ยังเป็นของเรา
     เราสามารถสอบถามแล้วไม่ทำก็ได้  
3.  คุณภาพของฟันปลอมแบบถอดได้แต่ละชนิด
     R ผู้ทำฟันปลอมควรเลือกร้านที่มีลักษณะเป็นร้านจริงๆและดูว่าทางร้าน
    มีฟันปลอมกี่แบบให้เลือกอย่างน้อย4แบบ ดูว่าร้านสะอาดหรือเปล่า และ
    สอบถามคนในพื้นที่ก่อนว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังเพราะเมื่อเกิดปัญหาเรา
    ยังมีโอกาสเรียกหาความรับผิดชอบได้
4.  ทำแล้วต้องทิ้งไปโดยที่ไม่ได้ใส่
     R ส่วนมากผู้ทำฟันปลอมคิดว่าทำราคาถูกและรอรับได้เลย มีคุณภาพเหมือนกันจริงๆ
     แล้วคุณภาพต่ำกว่าใส่แล้วมีผลเสียกับฟันแท้ เมื่อเกิดปัญหาเจ็บอาจจะแก้ไข
     ลำบากกว่าโดยเฉพราะผู้ทำฟันปลอมที่ไม่มีฟันตั้งแต่ซี่เคี้ยวจนถึงซี่ในสุดรวมหลายซี่
5.  ทำฟันปลอมแบบถอดได้ใส่แล้วเคี้ยวอาหารไม่ได้
     R ผู้ที่ใส่ฟันปลอมหลายๆซี่แล้วต้องถอดทิ้งแล้วไม่ได้ใส่ต้องถามตัวเองก่อน
     ว่าเกิดปัญหาอะไรนำปัญหานั้นไปให้ผู้ทำฟันปลอมแก้ไขส่วนมากแก้ไขได้
     เสียเงินแล้วควรจะต้องมีฟันปลอมที่ใส่ได้ ต้องไม่เสียเงินเปล่า
6.  ไม่รู้จะเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้รับจ้างทำฟันปลออย่างไร
     R การเคี้ยวอาหารไม่ระเอียด ก่อนอื่นต้องดูสันเหงือกของเราก่อนว่ามีสันไหมแล้ว
     ฟันปลอมชำรุดหรือเปล่า หรือถ้าพึ่งทำฟันปลอมแล้วเคี่ยวไม่ระเอียดต้องถาม
     ผู้ที่รับทำ ถ้าเป็นที่ฟันปลอมก็ให้เขาแก้ไขหรือทำให้ใหม่
7.  ถูกผู้รับจ้างทำฟันปลอมอาศัยความไม่รู้รายระเอียดของผู้ทำ หลอกพิมพ์ปาก
     ทำฟันปลอมก่อนบอกรายระเอียดและราคาที่ทำ
     R ผู้ที่จะทำฟันปลอมแต่เดินไม่สะดวกต้องการทำที่บ้านโอกาสที่จะเกิดปัญหามีมาก
     แนะนำว่าถ้าจำเป็นควรเลือกร้านตามข้อ 3ด้านบน เพราะการทำฟันปลอมไม่ใช้ครั้ง
     เดียวแล้วจะจบ
8.  ผู้ทำฟันปลอมเดินไม่ได้จึงไม่สะดวกไปที่ร้านแล้วจ้างผู้รับจ้างทำฟันปลอม
     มาทำที่บ้านพอเกิดปัญหาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
     R ถ้าทำฟันปลอมแล้วเกิดปัญหาผู้รับทำต้องแก้ไขหรือทำให้ใหม่หรือต้อง
     คืนเงินทั้งหมดยกเว้นปัญหาที่เกิดจากในช่องปากของผู้ทำเอง
9.  ผู้ทำฟันปลอมไม่รู้สิทธิที่พึงจะได้รับของตน
     R ผู้ที่รับจ้างทำฟันปลอมไม่มีสิทธิที่จะไปยุ่งกับฟันแท้หรือทำให้ฟันแท้ของผู้จ้าง
     ทำเสียหาย และไม่มีสิทธินำฟันปลอมไปยึดติดกับฟันแท้ของผู้จ้างทำ ไม่ว่าผู้จ้าง
     จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และ การทำฟันปลอมแบบติดแน่นหรือถาวร ผู้รับจ้าง
     ทำฟันปลอมไม่มีสิทธิที่จะใส่ให้ผู้จ้างทำฟันปลอม ฟันปลอมแบบติดแน่นหรือถาวร
     ทันตแพทย์ต้องเป็นผู้ใส่ให้ ผู้รับจ้างทำฟันปลอมที่ไม่ใช้ทันตแพทย์
    ไม่มีสิทธิใส่ให้เพราะมีโอกาสเกิดผลเสีย
     กับเหงือกและฟันแท้ ตอฟันแท้ รากฟันแท้ได้   แนะนำว่าฟันปลอมแบบถาวรควร
     ไปพบทันตแพทย์   เมื่อผู้จ้างทำฟันปลอมตกเป็นผู้เสียหายสามารถเอาผิดได้
     สามารถเรียกร้องค่าเสียหายค่าทดแทนได้
10.ผู้ทำฟันปลอมแบบถอดได้มีตอฟันหลายซีและมีกระดูก
     งอกออกมาจากสันเหงือกหลายจุดรอบสันเหงือกและผู้ใส่มีอายุมาก
     อยากใส่ฟันปลอมแบบถอดได้โดยที่ไม่ต้องการผ่าออกหรือตัดออก
     R ถ้าต้องการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้โดยที่ยังมีตอฟันหรือมีกระดูกรอบสันเหงือก
     สามารถทำได้แต่ตอฟันที่ยังอยู่ต้องไม่ผุ ลองถามผู้รับทำดูว่าสามารถออกแบบ
     ยังไงให้เข้ากับปัญหาของเราได้อย่างไร
11.ผู้ที่จะทำฟันปลอมมีสันเหงือกผิดปกติเช่นสันเหงือกโหญ่ไม่เท่ากัน
     หรือเอียงบนล่างไม่ตรงกันไม่อยากตัดแต่งเหงือก
     R สามารถทำได้โดยส่วนใหญ่ดัดแปลงที่ฟันปลอมได้ แต่ถ้าทำแล้วใส่ไม่ได้
      คือใส่แล้วเจ็บแก้ไม่หายก็ให้ผู้รับทำทำชุดใหม่ให้หรือคืนเงินให้ เพราะก่อนทำผู้รับทำ
      ต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่าทำได้แค่ไหน แล้วก็อยู่ที่การตกลงก่อนรับทำด้วยว่าต่างฝ่ายจะ          
      รับผิดชอบกันแค่ไหน 
12.ทำฟันปลอมแบบถอดได้มาแล้วใส่ไม่ได้ ใส่แล้วเจ็บแล้วคนที่ทำให้หรือสถานที่ที่
      ไปทำไม่สามารถแก้ไขให้ได้ แล้วไม่รับผิดชอบอะไร แล้วคุณไม่สามารถ
      ทำอะไรได้ลองเอาฟันปลอมนั้นเข้ามาดูครับ ผมรับแก้ไขให้แต่ไม่ทุกคน
      เพราะถ้าทำงานถูกๆไม่มีคุณภาพมาส่วนใหญ่แก้ให้ใส่เขี้ยวอาหารได้ยากครับ
      เช่นการทำฟันปลอมทั้งปากควรทำแบบได้มาตรฐานเวลาเอามาแก้ไข
      ยังพอเหลือทางให้แก้ไขได้บ้าง แต่ถ้าเป็นงานถูกๆแบบรอรับได้เลยส่วนใหญ่
      แก้ไม่ได้

      ฟันปลอมถอดได้แบบรอรับได้เลยแต่นำไปยึดติดกับฟันแท้ ในอนาคตอาจศูนย์เสีย
      ฟันแท้สองซีที่นำไปยึดติดได้ และ อาจเกิดการอักเสพของเหงือกอย่างรุนแรงหรือ
      อาจเกิดแผลกดทับแบบเรื้อรังที่เหงือกใต้ฟันปลอมแบบรอรับได้เลยโดยที่ไม่รู้ตัว
      ฟันซีข้างซ้ายและขวาเกิดอาการเสียวฟันหรือผุ จึงจะทราบว่าเกิดการอักเสพเรื้อรัง
      รู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วต้องเสียฟันแท้สองซีไป  
      ดัดฟันแฟชั่นแบบที่นำแบล็คเก็ตและลวดไปติดฟันแท้
      ต้องไปทำกับทันตแพทย์เท่านั้น ถ้าไปทำกับ.........ฯ อาจทำให้ฟันแท้บิดเบี้ยวหรือ
      ขยับผิดตำแหน่งและฟันแท้หลุดออกมาจากเหงือกพร้อมกับแบล็คเก็ตและลวดได้
      ถ้าไม่อยากเห็นกับตาตัวเอง  แนะนำว่าถ้าจะทำดัดฟันแฟชั่นแบบติดกับฟันต้องไป
      ทำกับทันตแพทย์เท่านั้น.

                          แผลกดทับเรื้อรังในช่องปาก  (เกิดจากหลายสาเหตุ)
1.   การชำรุดของฟันปลอม
2.   ฟันปลอมที่ทำขึ้นมาใหม่มีระดับฟันหรือมุมสบฟันหรือขนาดของฐานฟันปลอมที่
      ไม่สมดุลกับสภาพสันเหงือกและสภาพในช่องปากของคนใส่
3.    ถอนฟันแล้วใช้เวลาพักเหงือกน้อยไปสันเหงือกยังไม่ทันหายอักเสพแล้ว
      ไปทำฟันปลอมมาใส่
4.   ทำฟันปลอมมาใส่แล้วชิ้นงานที่ทำมาไม่เอียดพออาจเกิดจากการพิมฟันแต่แรก
      หรือใต้ฐานฟันมีปุ่มมีสันซึ่งที่เหงือกจริงไม่มี
5.   บางทีก็ขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเหงือกกับฐานฟันปลอมแต่ละชนิด
6.   การเลือกใช้ฟันปลอมแบบรอรับได้เลยแล้วนำไปติดกับฟันแท้แบบถาวร
7.   พฤติกรรมของผู้ใช้ฟันปลอมเอง รู้ทั้งรู้ว่าชำรุด รู้ทั้งรู้ว่าทำชิ้นงานแบบนี้อันตราย
      รู้ทั้งรู้ว่าเลือกทำแบบนี้มันมีโอกาสเสี่ยง ก็ยังเลือกที่จะทำแบบรู้ทั้งรู้เพื่อ
      สนองความต้องการของตัวเองเพราะ อยากประหยัดเงิน ประหยัดเวลา อยากใส่ฟัน
      แบบไม่มีฐานติดแน่นไม่ต้องถอดแต่จ่ายเงินน้อยๆถูก......

ก่อนอื่นขอบอกว่าแผลกดทับเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ใส่ฟันปลอมไม่ต้องตกใจหรือวิตกกังวล  ถ้าใช้ฟันปลอมครั้งแรกเมื่อใส่ฟันปลอมแล้วควรรองเคี้ยวของนิ่มๆก่อนซักระยะถ้าเจ็บรีบนำไปแก้ไข  ถ้าใส่แล้วเป็นแผลก็ถอดแช่น้ำไว้พอหายเป็นแผลนำฟันปลอมไปแก้ไข  ถ้าฟันปลอมชำรุดก็รีบนำไปซ่อมแซมแก้ไขหรือทำใหม่ใช่วัสดุดีมีคุณภาพโอกาสที่ปัญหาแผลกดทับจะเกิดก็น้อยมาก

                                                                         Removable Denture Services
                                                                                   Denture Services
Necessities for wearing removable denture:

1. Personality

2. Mastication (Chewing food)
3. To support The permanent teeth to remain in place which mainly depend on the
    patient is gum contour. Each individual patient may have different
    problem of oral cavity, if they do not choose the proper material for the mselves
    it may cause problem to repair. Thus it is advisable to select the proper dentures.
4. To prevent cheek pouch to drop down into the mising teeth and cause biting cheek
     pouch when wearing detures and cause difficulty in mastication.
5. To guard the occlusion permanent teeth from colliding with gingiva and causing
     gingival recession or cervical erosion to make it difficult to have dentures
     placement.

Frequently encountered problems for removable denture patients:

Primary instructions:

1. The responsibility of the denture providers after completion.
    R. Find you have to know the condition of your oral cavity
2. The fabritcation and the repair of dentures are very time-consuming.
    R. Find out information from the providers both before and after wearing the dentures
    brfore making decision.
    As long as money is still in your pocket, the entire enterests are still yours. 
    [It s your right to ask and refuse to do]
3. Quality of each type of removable dentures.
    R.The patients should select the clean and reliable providers in order to be able to claim
     for responsibilities When the problems occur.
4. Have to discard dentures without using it.
     R.The pateints should shop around beford making decision.
5. When wearing removable dentures, the patients cannot chew food properly.
     R.If your dentures dont fit or have any problem, find the cause and bring to the provider
     to fix. Most of the problems can be fixed, dont wast your money.
6. Do not know how to claim the provider is responsibility.
     R.If you can not chew food properly, firstly check if your tooth ridges still exist or the
     denture is damaged. Ask the provider to fix it or remake it, 
     but if your tooth ridges had gone, you better restraint your mind.
7. The denture providers take advantages of the patients ignorance to waximpression
     before telling details and quotations.
     R.It s a wrong idea to get the house call service because it can make a lot of problems, if
     it s a unavoidable, see item 3 for selecting the proper provider as it s not a one-time job.
8. the patients are inability to walk and inconvenient to go to the providers,so they get the house
     call services but when the problems occur they don t know how to deal with it.
     R.If there is any problem with the dentures, the providers have to fix, remake or refund to
     the patient due to the legal protection of work for hire, unless the problem happens from the
     patient s oral cavity.
9. The patients don t know their own rights.
     R.The porvider has no right to do anyting or make any damage to permanent teeth, in addition
     no right tocement the denture with the permanent teeth no matter the patient agree or disagree.
     The denture patient can claim for compensation.
10.The aging patients who have several teeth stumps and several exostoses around their ridges
      want to wear removable denture without operation.
     R.The patient should discuss with the provider to get the denture desing that suit the patient s
      need.
11.The patients with unusual ridges like different sizes or upper and lowwer inclination do not 
      want to have Gingivectomy.
     R.Most of removable dentures can be modified to closely fit the patients.